Bayan ang salitang nasa loob ng bayani.

Tinatahak natin isang madilim na karimlan
Asal barbaro’y hinirang nang kadakilaan
Kinitil nalalabing moralidad ng sinisintang bayan
Sinagasaan mga biktimang nananaghoy ng katarungan
Inaanyayahan tayong muling ikasa ang pakikibaka
Lansangan ang plenaryong bubuo sa parlamento ng madla
Didinggin mga lehitimong karaingan ng binusabos at pinagkaitan
Itatakwil mga istrukturang kinasangkapan ng tatsulok na lipunan
Babalikwas ang mamamayang binurot ng sistema
Aangkinin ang dangal na ninakaw ng dikdaturya
Yayapusin ang yamang pinag-interesan ng iilan
Aahon ang mulat na bayang kinakatakutan ng mga nanlamang
Naisi’y punan ng saysay ang kasaysayan
Iguhit ang naratibo ng pinagmalupitang tanan.

*Photo credit to rappler.com.

Advertisements